IIDA Italy International Design Award

Italy International Design Award 2024

IIDA WINNERS

 • 1. Professional Award |
WAH
Professionnal Award …
 • Industrial Products |
ATLAS
Drake Dong
 • 1. Professional Award |
Begin
Agency Award…
 • 1. Professional Award |
CLL Bar
Professional Award…
 • Decorations |
WING
Zhejiang FILTA…
 • Industrial Products |
AMBER
Drake Dong
 • Cultural & Creative Product |
Devour
Yuan Zhou
 • Residential Space |
SHIMMER
GuanZhu Space…
 • Cultural & Creative Product |
Jiejiegao
FUJIAN BRIGHTON…
 • 1. Professional Award |
The Puyu
Professionnal Award …
 • Architectural Construction |
Light Cube
COSMOS ARCHITECTURE
 • 1. Professional Award |
Ben Xiong
Professional Award…
 • Furniture |
Mian
Shanghai Mlesun…
 • Kitchen Products |
Xiqi
FUJIAN BRIGHTON…